ContactLinksSitemap  CliŽnt login
 
 
 

WERKWIJZE

  Onderzoek en analyse
Advisering
Implementatie

   

RiskPartners - Ons advies

De risico’s zijn in kaart gebracht. Maar hoe vertaalt u het verkregen inzicht in effectief beleid? Wat zijn uw prioriteiten? Welke middelen gebruik u? Wat is praktisch realiseerbaar? Een goed advies kan het verschil betekenen tussen iets uitproberen of het gericht uitvoeren van effectief beleid. Wat kan RiskPartners hierbij voor u betekenen?
  • Ontwikkelen van een risicomanagementstrategie en bijpassend beleid

  • Inrichten van een 'control framework' (risicomanagement  organisatie en -processen)

  • Adviseren inzake effectieve en efficiŽnte beheersmaatregelen

Het resultaat is dat u vanuit het risicoperspectief, een door ons onderbouwd advies krijgt ten aanzien van een adequate beheersing van mogelijke risico’s. Geschreven vanuit uw perspectief als ondernemer.

U bent met onze rapportage verzekerd van een consistent geheel van maatregelen waarmee de risico's en bedreigingen tot een aanvaardbaar niveau worden gereduceerd.