ContactLinksSitemap  CliŽnt login
 
 
 

WERKWIJZE

  Onderzoek en analyse
Advisering
Implementatie

   

RiskPartners - Onderzoek en analyse

Uw organisatie kan zich alleen doeltreffend en doelmatig tegen risico’s wapenen als u goed inzicht heeft in de risico’s die de organisatie bedreigen. RiskPartners kan u helpen  bij het systematisch in kaart brengen van risico’s en het verschaffen van inzicht in de daadwerkelijke bedreigingen voor de continuÔteit van uw organisatie.

Via een gedegen risicoanalyse,  stellen wij een risicoprofiel op, maken een business impact analyse en beoordelen daarbij de effectiviteit en efficiency van de huidige  beheersmaatregelen. 

RiskPartners verschaft u inzicht in de significante risico’s en bedreigingen, de kwaliteit van het huidige beheersingsniveau en de effectiviteit van beheersmaatregelen.